personalized_marketing

การทำการตลาดดิจิตอลด้วยแนวคิด Personalized Marketing

Posted on Leave a commentPosted in DiGiTAL MARKETiNG, RELATED STORY

ในยุคดิจิตอลนั้น เราอาจกล่าวได้ว่า “มันหมดยุคการตลาดแบบเดิมที่เป็นแบบ Mass Marketing และเข้าสู่การทำการตลาดแบบ Personalized Marketing”  ซึ่งการตลาดแบบใหม่นี้จะมีการนำเทคโนโลยีเรื่อง Data Management มาช่วยในการวางแผนการตลาดและเพื่อใช้ในการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย จุดประสงค์เพื่อให้เราสื่อสารกลับกลุ่มเป้าหมายได้เจาะจงและชัดเจนมากขึ้น

email_marketing

การทำการตลาดผ่านอีเมล์ Email Marketing

Posted on Leave a commentPosted in DiGiTAL MARKETiNG, EMAIL MARKETING

เราปฎิเสธไม่ได้ว่าการรับ-ส่ง Email เป็นสิ่งที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะการทำงานและทำธุรกิจจะมีการใช้ Email เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน และสำหรับการทำการตลาดดิจิตอลนั้น เราถือว่าการทำการตลาดผ่านอีเมล์ หรือ Email Marketing เป็นหนึ่งในเครื่องมือของนักการตลาดดิจิทัลที่เราควรให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าเครื่องมือชนิดอื่นๆเลย…  

digital-marketer

10 ทักษะสำคัญที่นักการตลาดดิจิตอลต้องมี!

Posted on Leave a commentPosted in DiGiTAL MARKETiNG, RELATED STORY

ต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้ การตลาดทำการตลาดผ่านสื่อดิจิตอล (Digital Marketing) เป็นสาขาได้รับความสนใจทั้งจากวงการการศึกษาและวงการธุรกิจ บทบาทของ Digital Marketing จะมีบทบาทมากขึ้นต่อการทำการตลาดทั้งในปัจจุบันและอนาคต เราจะเห็นได้ว่าตลาดแรงงานเองมีความต้องการบุคลากรที่จะก้าวเข้ามาสู่การทำงานในโลกดิจิตอล ดังนั้น โอกาสจึงเปิดกว้างสำหรับผู้คนที่สนใจอยากจะก้าวเข้ามาสู่วงการตลาดดิจิตอล…  

online_crisis_management

แนวทางรับมือกับข้อร้องเรียนออนไลน์ด้วยสูตร P-A-N-T-I-P

Posted on Leave a commentPosted in MARKETING, SHAREABLE STORY

มีโอกาสได้จัดสัมมนา Brand Reputation & Crisis Management เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ตอนหนึ่งของงานสัมมนาในวันนั้นทางทีมงานได้เชิญคุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ หรือคุณบอย Product development manager ของเว็บไซต์พันทิป (Pantip.com) มาร่วมพูดคุยแบ่งปันเคสต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเวปพันทิป (Pantip.com) และส่วนหนึ่งของเนื้อหาในวันนั้นทางคุณบอยได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวทางรับมือกับ Crisis ที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ ซึ่งข้อมูลนี้สามารถนำกลับไปใช้เป็นแผนงานได้ดีทีเดียว

Digital marketing

10 ข้อแตกต่างระหว่าง Classic Marketing กับ Digital Marketing

Posted on Leave a commentPosted in DiGiTAL MARKETiNG, RELATED STORY

สำหรับนักการตลาดดิจิตอล เราปฏิเสธไม่ได้ว่าการทำการตลาดเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคนั้น ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธิคิดและรูปแบบการทำการตลาด จากการทำงานแบบดั้งเดิมเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสมกับยุคดิจิตอลมากขึ้น เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น บทความนี้จะกล่าวถึง “ความแตกต่างระหว่างการตลาดแบบดั้งเดิมกับการตลาดยุคดิจิตอล” ซึ่งแยกออกเป็น 10 ประเด็น ดังนี้  

digital_marketing_glossary

รวบรวมคำศัพท์ Digital Marketing Glossary

Posted on Leave a commentPosted in DiGiTAL MARKETiNG, DIGITAL MEDIA

สำหรับนักการตลาดดิจิทัลรุ่นใหม่ที่เพิ่งก้าวเข้าในวงการดิจิตอล หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการเข้าใจและเรียนรู้เรื่องการตลาดดิจิตอล (Digital Marketing) ลองมาทำความเข้าใจความหมายและคำศัพท์ต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการทำงานด้านดิจิตอลกันเถอะ!