email_marketing

การทำการตลาดผ่านอีเมล์ Email Marketing

Posted on Posted in DiGiTAL MARKETiNG, EMAIL MARKETING

เราปฎิเสธไม่ได้ว่าการรับ-ส่ง Email เป็นสิ่งที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะการทำงานและทำธุรกิจจะมีการใช้ Email เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน และสำหรับการทำการตลาดดิจิตอลนั้น เราถือว่าการทำการตลาดผ่านอีเมล์ หรือ Email Marketing เป็นหนึ่งในเครื่องมือของนักการตลาดดิจิทัลที่เราควรให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าเครื่องมือชนิดอื่นๆเลย…

 

การทำการตลาดผ่านอีเมล์ Email Marketing

3 Steps ง่ายๆ พื้นฐานของความเข้าใจเรื่อง Email Marketing

เริ่มจากเข้าใจความหมาย >> รู้จักประโยชน์ >> และเรียนรู้ขั้นตอนการทำงาน

 

Email Marketing คืออะไร?

การทำการตลาดผ่านอีเมล์ (Email Marketing) หรือการทำการตลาดไดเร็กเมล์ในรูปแบบอีเมล์

จุดประสงค์ เพื่อทำการส่งข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ หรือโฆษณา สินค้าหรือบริการไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการสื่อสารด้วยโดยใช้ฐานข้อมูล (email) ทำการส่งในรูปแบบ Text หรือ html

ประโยชน์ของการทำ Email Marketing?

  1. ต้นทุนต่ำเมื่อเปรียบเทียบการสื่อประเภทอื่น เช่น ซื้อป้ายโฆษณา หรือ ซื้อสื่อออนไลน์
  2. เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเจาะจงเพราะเรามีฐานข้อมูลและใช้ email เป็นตัวกำหนด
  3. อีเมล์เป็นเครื่องมือการตลาดที่มีประสิทธิภาพที่ส่งเสริมการทำธุรกิจ และ CRM
  4. สามารถออกแบบ Content ได้ตามที่ต้องการและมีรูปแบบของ email มีความน่าเชื่อถือ
  5. สามารถวัดผลได้ทันที และมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพได้

 

ขั้นตอนการทำ Email Marketing?

email_marketing-process

Source : www.priorsolution.com/mobile-responsive-design-2/email-marketing-process/

 

  1. Define : สร้าง Email Campaign โดยกำหนดเนื้อหา ข้อความ รูป หรือการออกแบบวางเลย์เอาท์ที่จะใช้ใน html และรวมไปถึงการกำหนด Subject ของ Campaign และฐานข้อมูล email ของลูกค้าที่เราจะส่ง
  2. Test : ขั้นตอนการทดสอบ ก่อนทำการส่ง email ไปหาลูกค้าต้องผ่านขั้นตอนการทดสอบทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบการแสดงผลของเนื้อหา, รูปแบบ หรือแม้กระทั่งการตรวจสอบ link ที่อยู่ใน Artwork เพื่อเช็คความสมบูรณ์และถูกต้องของชิ้นงาน นอกจากนี้ขั้นตอนการทดสอบจะรวมไปถึงการตรวจสอบการแสดงผลผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ด้วย เช่น Desktop, Mobile และ Tablet
  3. Send : ขั้นตอนการส่งอีเมล์ออกจากระบบ Email Blasting เราสามารถส่งเมล์ของ Campaign นั้นได้ทันที หรือจะใช้การตั้งเวลาล่วงหน้าก็สามารถทำได้
  4. Measure : ขั้นตอนการวัดผล เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่นักการตลาดดิจิทัลจะละเลยไม่ได้เลย เพราะการทำงานใดๆ หากไม่มีการวัดผลเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวอย่างไร แล้วถ้าเราวัดผลไม่ได้เราก็ไม่สามารถกลับมาแก้ไขปรับปรุงหรือจัดการให้ดีขึ้นได้เลย ในการวัดผลการทำ Email Marketing มีตัวชี้วัดหลายอย่าง เช่น จำนวนลูกค้าที่เปิดอ่าน, อัตราการเปิด, และ อัตราการคลิก เป็นต้น
  5. Report : ขั้นตอนการทำ Report เป็นการสรุปผลการดำเนินการของ Campaign ในแต่ละ Campaign ซึ่งเป็นการสรุปภาพรวมทั้งหมด โดยปกติธรรมชาติของลูกค้าจะทำการเปิดหรือเช็ค Email ภายในไม่เกิน 1-3 วันแรก หลังจากนั้นอัตราการเปิดจะน้อยลง ดังนั้น เราจะทำ Report ภายหลังจากการส่งอีเมล์ในแต่ละ Campaing ออกไปแล้วประมาณ 1 สัปดาห์

 

ในบทความนี้ เป็นเพียงการกล่าวถึงข้อมูลพื้นฐานเพื่อเข้าใจเรื่องการทำการตลาดผ่านอีเมล์ หรือ Email Marketing เท่านั้น ในครั้งหน้าจะมากล่าวถึงการทำ Personalized Email Marketing และการกำหนด KPI หรือมาตรวัดต่างๆ ที่ใช้ในการทำ Email Campaign เพื่อให้เห็นภาพของการนำมาใช้เชิงธุรกิจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น…

Enjoy MiLKeting! :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *