digital-marketer

10 ทักษะสำคัญที่นักการตลาดดิจิตอลต้องมี!

Posted on Posted in DiGiTAL MARKETiNG, RELATED STORY

ต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้ การตลาดทำการตลาดผ่านสื่อดิจิตอล (Digital Marketing) เป็นสาขาได้รับความสนใจทั้งจากวงการการศึกษาและวงการธุรกิจ บทบาทของ Digital Marketing จะมีบทบาทมากขึ้นต่อการทำการตลาดทั้งในปัจจุบันและอนาคต เราจะเห็นได้ว่าตลาดแรงงานเองมีความต้องการบุคลากรที่จะก้าวเข้ามาสู่การทำงานในโลกดิจิตอล ดังนั้น โอกาสจึงเปิดกว้างสำหรับผู้คนที่สนใจอยากจะก้าวเข้ามาสู่วงการตลาดดิจิตอล…

 

10 Must Have Skills for Digital Marketers!

ทักษะสำคัญ 10 อย่างที่นักการตลาดดิจิตอลต้องมี! เราลองมาสำรวจตัวเองกันก่อนว่าเรามีคุณสมบัติอะไรบ้างสำหรับการเป็นนักการตลาดดิจิตอล?

1. Writing and Copywriting : สื่อสารเป็นและเล่าเรื่องให้น่าติดตาม

ความสามารถในการเขียนและการเล่าเรื่อง ซึ่งการทำการตลาดดิจิตอลนั้นการทำ Content เป็นหัวใจสำคัญทีเดียวเพราะ Content จะถูกนำไปใช้เป็นเนื้อหาที่ปรากฎอยู่บนเวปไซด์หรือ Social Media นักการตลาดที่ดีต้องเล่าเรื่องและสื่อสารเป็น การมีทักษะการเขียนที่ดีจะช่วยให้เนื้อหาที่เรานำเสนอมีความน่าสนใจ และสามารถโน้มน้าวให้กลุ่มเป้าหมายเกิด Action ตามที่เราต้องการ

2. WordPress : ใช้ WordPress เพื่อสร้าง ​Digital Assets 

เราจะเห็นว่าปัจจุบัน WordPress เป็นโปรแกรมที่เป็นที่นิยมที่ใช้สำหรับการสร้าง Website โดยเฉพาะเวปที่เป็น Informative Content หรือ Marketing Content โดยความที่เป็นโปรแกรมที่สะดวกและใช้งานง่าย นักการตลาดยุคใหม่โดยเฉพาะนักการตลาดดิจิตอลที่ต้องดูแล Digital Asset อย่างเวปไซด์หรือ Blogs จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องรู้วิธีการใช้งานของ WordPress เพื่อนำมาใช้ปรับปรุง เพิ่มเติม เนื้อหาบนเวปไซด์ โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพา Programmer หรือ Website Developer แล้ว

3. Photo Editing : ภาพประกอบสวยจะช่วยให้เนื้อหามีเสน่ห์มากขึ้น

ทักษะการตกแต่งรูปภาพ เพื่อปรับแต่งรูปภาพมาประกอบเนื้อหาที่จะนำเสนอ เช่น ความรู้เรื่องการใช้งาน Photoshop ซึ่งอาจจะเป็นแค่ทักษะที่เบื้องต้นสำหรับนักการตลาดเท่านั้น โดยไม่จำเป็นต้องเป็นความรู้แบบมืออาชีพเพราะเราไม่ใช้ Graphic Designer และที่สำคัญทักษะนี้เราจะใช้ควบคู่กับการทำ WordPress อีกด้วย

 

4. HTML : รู้จัก Coding พื้นฐานเพื่อการนำเสนอแบบมืออาชีพ

ความรู้ด้าน HTML หรือ Coding ซึ่งเป็นเพียงทักษะเบื้องต้นเท่านั้นเช่นกัน การมีความเข้าใจ HTML จะช่วยให้นักการตลาดดิจิตอลสามารถแก้ไขรูปแบบหรือ Form ได้เอง เช่น การปรับแต่งหน้าเนื้อหาบางอย่างบนหน้าเวปไซด์ พวกขนาด Font, สี หรือ Layout บางอย่างเพื่อให้เวปไซด์มีความน่าสนใจมากขึ้น

 

5. eMail Marketing : ติดต่อกับลูกค้าด้วยการใช้ประโยชน์จาก Email 

การทำการตลาดผ่าน Email เป็นรูปแบบการทำการตลาดดิจิตอลที่ยังคงได้รับความสนใจ ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าการใช้มีเดียประเภทอื่นๆ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจากฐานลุกค้าที่เราต้องการติดต่อด้วย ในปัจจุบันนี้มีเครื่องมือหรือระบบการส่ง Email ที่สะดวกในการใช้งานให้เลือกอย่างมากมายที่มาพร้อมกับรายงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นน่าจะเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่นักการตลาดดิจิตอลมองข้ามไม่ได้

 

6. Google AdWords Advertising : สร้าง Traffic ผ่านการทำการตลาดด้วย  Search

Adwords คือ เครื่องมือสำคัญที่จะช่วยนำเวปไซด์ของเราเข้าไปถึงกลุ่มเป้าหมาย มันช่วยสร้าง Website Traffic จนนำมาซึ่งเป้าหมายที่เรากำหนดไว้ ถึงแม้ว่าเราจะสามารถจ้างหรือซื้อสื่อผ่าน Media Agency โดยให้เค้าเข้ามาดูแล Campaign ต่างๆ แต่หากเรามีความรู้และเข้าใจการทำงานของ Adwords ด้วยแล้วมันจะช่วยให้เราวางแผนได้เองหรือตรวจสอบการทำงานของ Agency เพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

7. Facebook Advertising : วางแผนและทำโฆษณาผ่าน Facebook Ads

ปฏิเสธไม่ได้ว่า Facebook กลายเป็น Digital Asset ที่สำคัญที่แต่ละแบรนด์มีไว้เป็นเครื่องมือทางการตลาดนอกเหนือจากการมีเวปไซด์ เพราะเวลาโดยส่วนใหญ่ของลูกค้าเราใช้ชีวิตและติดต่อสื่อสารกันบน Facebook ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่นักการตลาดดิจิตอลต้องมีความรู้ความเข้าใจในการทำโฆษณาผ่าน Facebook ทั้งเรื่องการเลือกประเภทของโฆษณา, กำหนดกลุ่มเป้าหมาย จนรวมไปถึงการ Optimize เพื่อให้ประสิทธิภาพสูงสุด

 

8. Social Media Marketing : สร้าง Social Community 

การทำการตลาดผ่าน Social Media ไม่ใช่การซื้อโฆษณาเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการสร้าง ​Community และการมีส่วนร่วมในการสื่อสารระหว่างแบรนด์กับลูกค้า หน้าที่ของการมี Social Media คือ การสร้าง Engagement และ Conversation เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกดีต่อแบรนด์จนกระทั่งแบรนด์ไปอยู่ในใจลูกค้า อย่างไรก็ตาม Social Media มีอยู่หลายประเภทและก็มีความแตกต่างกัน นักการตลาดดิจิตอลต้องเข้าใจในธรรมชาติของมันและใช้มันให้ตอบโจทย์ทางการตลาด

 

9. Search Engine Optimization : เข้าใจหลักการทำงานของ SEO

ความรู้ในเรื่องการทำ SEO เป็นทักษะที่สำคัญของนักการตลาดดิจิตอล อย่างน้อยเราต้องเข้าใจหลักการทำงานของ SEO รู้จักการวางแผนและเลือกใช้ keywords ที่เหมาะสม รวมทั้งการกำหนด Title, Description หรือ Meta Tag ต่างๆ ในเวปไซด์จะช่วยให้เวปไซด์ของเราติดลำดับการค้นหาแบบธรรมชาติ

 

10. Conversion Rate Optimization : วัดผลให้ได้และปรับให้เป็น…เพื่อผลลัพท์ที่ดีสุด

ทักษะสุดท้ายนี้ ถือเป็นอาวุธลับและเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญสำหรับนักการตลาดดิจิตอล ทั้งนี้การทำ Conversion Rate Optimization นั้นเราจำเป็นต้องอาศัยทักษะอื่นๆ ที่กล่าวไว้ข้างบนมาประกอบด้วย หากเรามีทักษะนี้ติดตัวไว้มันจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการทำการตลาดดิจิตอล เพราะข้อดีของ Digital Marketing คือมันสามารถวัดผลได้ และถ้าวัดผลได้เราก็สามารถบริหารจัดการให้มันดีขึ้นได้นั่นเอง

อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความเราต้องเชี่ยวชาญไปหมดทั้ง 10 ข้อที่กล่าวมา เพราะในโลกความเป็นจริงไม่มีใครเก่งไปหมดทุกด้าน หากเพียงแต่เราต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจใน Concept พื้นฐานในแต่ละเรื่อง แล้วเลือกโฟกัสทักษะที่เราสนใจหรือถนัดก็จะทำให้เรากลายเป็นนักการตลาดดิจิตอลที่ดีได้นั่นเอง!

Source : ww.searchenginejournal.com

Enjoy MiLKeting! :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *