digital-marketer

10 ทักษะสำคัญที่นักการตลาดดิจิตอลต้องมี!

Posted on Leave a commentPosted in DiGiTAL MARKETiNG, RELATED STORY

ต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้ การตลาดทำการตลาดผ่านสื่อดิจิตอล (Digital Marketing) เป็นสาขาได้รับความสนใจทั้งจากวงการการศึกษาและวงการธุรกิจ บทบาทของ Digital Marketing จะมีบทบาทมากขึ้นต่อการทำการตลาดทั้งในปัจจุบันและอนาคต เราจะเห็นได้ว่าตลาดแรงงานเองมีความต้องการบุคลากรที่จะก้าวเข้ามาสู่การทำงานในโลกดิจิตอล ดังนั้น โอกาสจึงเปิดกว้างสำหรับผู้คนที่สนใจอยากจะก้าวเข้ามาสู่วงการตลาดดิจิตอล…  

online_crisis_management

แนวทางรับมือกับข้อร้องเรียนออนไลน์ด้วยสูตร P-A-N-T-I-P

Posted on Leave a commentPosted in MARKETING, SHAREABLE STORY

มีโอกาสได้จัดสัมมนา Brand Reputation & Crisis Management เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ตอนหนึ่งของงานสัมมนาในวันนั้นทางทีมงานได้เชิญคุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ หรือคุณบอย Product development manager ของเว็บไซต์พันทิป (Pantip.com) มาร่วมพูดคุยแบ่งปันเคสต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเวปพันทิป (Pantip.com) และส่วนหนึ่งของเนื้อหาในวันนั้นทางคุณบอยได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวทางรับมือกับ Crisis ที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ ซึ่งข้อมูลนี้สามารถนำกลับไปใช้เป็นแผนงานได้ดีทีเดียว

Digital marketing

10 ข้อแตกต่างระหว่าง Classic Marketing กับ Digital Marketing

Posted on Leave a commentPosted in DiGiTAL MARKETiNG, RELATED STORY

สำหรับนักการตลาดดิจิตอล เราปฏิเสธไม่ได้ว่าการทำการตลาดเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคนั้น ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธิคิดและรูปแบบการทำการตลาด จากการทำงานแบบดั้งเดิมเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสมกับยุคดิจิตอลมากขึ้น เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น บทความนี้จะกล่าวถึง “ความแตกต่างระหว่างการตลาดแบบดั้งเดิมกับการตลาดยุคดิจิตอล” ซึ่งแยกออกเป็น 10 ประเด็น ดังนี้  

digital_marketing_glossary

รวบรวมคำศัพท์ Digital Marketing Glossary

Posted on Leave a commentPosted in DiGiTAL MARKETiNG, DIGITAL MEDIA

สำหรับนักการตลาดดิจิทัลรุ่นใหม่ที่เพิ่งก้าวเข้าในวงการดิจิตอล หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการเข้าใจและเรียนรู้เรื่องการตลาดดิจิตอล (Digital Marketing) ลองมาทำความเข้าใจความหมายและคำศัพท์ต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการทำงานด้านดิจิตอลกันเถอะ!  

social media marketing

12 ขั้นตอนในการทำ Social Media ให้ประสบความสำเร็จ

Posted on Leave a commentPosted in DiGiTAL MARKETiNG, SOCIAL MEDIA

ในยุคที่ Social Media เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราทุกคนทั้งในการดำเนินชีวิตและการทำธุรกิจ การทำ Social Media ให้ประสบความสำเร็จนั้นแม้จะไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่ามันก็ไม่ง่ายเลย ดังนั้น การทำ Social Media Marketing เพื่อให้ประสบความสำเร็จนั้น ลองพิจารณาขั้นตอนต่างๆในบทความนี้ แล้วทำการตรวจสอบว่าเราได้ทำตามขั้นเหล่านี้แล้วหรือยัง!

content marketing

เรื่องที่ต้องคำนึงในการทำ Content Marketing

Posted on Leave a commentPosted in CONTENT MARKETING, DiGiTAL MARKETiNG

It’s simple, your content must be AWESOME! หลายๆบทความที่พูดถึงเรื่องการทำ Content Marketing ได้กล่าวไว้ว่า การทำ Content ที่ดีนั้นมันประกอบไปด้วยการจัดการที่ดีที่มีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการคิด Message ให้น่าสนใจมีความเป็น Creative จนถึงการเลือก Channel ที่เหมาะสมที่ตอบโจทย์ของธุรกิจที่ตั้งไว้